Word geen probleemeigenaar als het jouw pakkie an niet is... Waarom willen helpen niet altijd goed is.

08-06-2021

Misschien herken jij het wel.... iemand zit te worstelen met een probleem.   De hulpeloosheid straalt er aan alle kanten vanaf, net zoals de onmacht en de onzekerheid.  Jij staat erbij en kijkt ernaar. Je ziet diegene aarzelen en hoort hem zuchten.  Je hoort hem ook klagen.  Hij weet het niet hoe het nu moet. 

En jij wilt zo graag helpen. Bovendien zie je van een kilometer afstand al wat de oplossing is. 

Dus kom je met suggesties.  Waarom doe je niet....  Of:  Laat mij maar even.  Als je nou dit doet en dat regelt.....  Of:  ik regel het wel voor je.  Of je hebt het al geregeld voordat die persoon zelf wist dat er een probleem was..... 

Het geeft je een goed gevoel om van waarde te kunnen zijn en die ander uit zijn hulpeloze positie te bevrijden.  Want die ander heeft het ook zo druk, zo moeilijk, weet het niet zo goed, is zo.... noem maar op. 

Voordat je het weet,  ben je al in de weer.  Je vindt het fijn, om zo van waarde te kunnen zijn. 

Wake up call!!!   

Je denkt dat je aan het helpen bent,  maar dat is niet zo.  Heeft die ander jou om je hulp gevraagd?  Je bent het aan het overnemen, in coachingsland noemen we dat "redden".  

Die ander zit te zuchten en te sippen en heeft er weinig vertrouwen in om tot een oplossing te komen.  Eigenlijk vindt hij zichzelf slachtoffer van de situatie en vindt hij het erg moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen. 

Wanneer je je als slachtoffer opstelt, schat je jezelf niet hoog in en de ander zal het wel beter weten.  Die ander wordt dus eigenlijk op een voetstuk gezet en kan daar alleen maar vanaf donderen. Want wanneer heb je goed genoeg geholpen?  Het slachtoffer blijft in de luwte,  eigen initiatief blijft uit, vanwege gebrek aan inzicht en zelfvertrouwen. 

 Wanneer jij je gaat ontfermen hierover en met oplossingen komt, neem je alle initiatieven uit handen van " het slachtoffer ".   Eigenlijk zeg je:  Als ik het doe, dan komt het goed. Jij kunt dit niet alleen.  En dat stel je jezelf boven die ander.  Je bevestigt die ander in het niet kunnen en het niet weten.  Niet alleen dat, voor je het weet, ben jij opgezadeld met andermans verantwoordelijkheden.  En krijg je dus ook commentaar als je het niet goed genoeg oplost.  Door altijd voor iedereen in te springen, verlies je je energie.  Je wordt moe. Je komt niet meer aan jezelf toe.   En als je dan ook nog niet gewaardeerd wordt voor je hulp, als het niet eens gezien wordt, dan brand je op.  

Het hulpeloze slachtoffer laat zich overdonderen door jouw hulp. Hij krijgt van alles aangedragen en gaat hier op schieten.  Want de oplosssingen die door jou zijn aangedragen, stroken niet met wat hij/zij  voor ogen had.   Het slachtoffer komt in de weerstand.  Hij wil het niet op jouw manier.  Jij begrijpt hem niet.  Jij helpt niet goed, je doet het verkeerd. Jij doet zo je best, maar het wordt niet zo gezien. 

Snap je nu hoe je door ongevraagd te willen helpen juist in de problemen kunt komen?

Burn out

Zowel de helper / redder als de machteloze / het slachtoffer zijn gevoelig voor stress en op de lange duur: burn out. 

De helper omdat hij het altijd goed wil doen voor een ander en teveel verantwoordelijkheid op zijn schouders neemt,  en daar bovendien nog niet eens de waardering voor krijgt ook.

Het slachtoffer omdat hij niet gelooft in zijn eigen capaciteiten, zich altijd ondergesneeuwd voelt door anderen, niet echt uit de verf komt en eigenlijk ook heel bang is om zelf verantwoordelijkheid te nemen, uit angst om dan kritiek te krijgen. 

Mensen die gevoelig of hooggevoelig zijn, hebben een antenne voor de behoeften van de ander. En gaan ongevraagd helpen.  Maar wanneer de ander die behoeften zelf nog niet in de gaten heeft, of als die ander zich voor het blok gezet voelt, volgt de weerstand en het onbegrip. 

Conclusie

Gun ieder het recht op zijn eigen pad.  Geef nooit ongevraagd hulp. Dring jouw ideeen niet op, al is het nog zo goed bedoeld.  Want dan ben je aan het invullen voor een ander. Dan neem je het over.   Dan denk jij beter te weten wat een ander nodig heeft dat hij/ zij zelf. Dan haal je iemand anders uit zijn kracht. Dan zeg je eigenlijk: Laat mij maar, anders komt het niet goed. Dan haal je het initiatief bij de ander weg. Dan stel je je boven iemand anders.

Help alleen als iemand je erom vraagt.  Helpen doe je niet door met oplossingen te komen, maar door in gesprek te gaan.  Vraag diegene wat hij nodig heeft, vraag hoe je kunt helpen.  Vraag wat hij zelf al bedacht heeft en wat hij nog meer zou kunnen bedenken.  Moedig aan.  Maar neem het niet over... 

Er zijn zoveel uiteenlopende redenen waarom we zo met die ander bezig zijn... Ken je jouw redenen?  Bevalt het je, of merk je dat het schuurt? Wil je hier iets in veranderen? Het begint allemaal met bewustwording....  Wanneer je zo met anderen bezig bent, schiet je er zelf vaak bij in.  

Meer weten? Hulp nodig? Neem contact met me op.