Passief agressief gedrag is "ja" zeggen en "nee" doen

01-03-2019

Passief agressief gedrag komt meestal voort uit angst voor jezelf te gaan staan, of is een teken van onvermogen en hulpeloosheid.

Passief agressief gedrag is "ja" zeggen en "nee" doen. Niet zeggen wat je werkelijk vindt, niet rechtstreeks zeggen als je iets niet wilt of het ergens niet mee eens bent. Je doet wat van je gevraagd wordt, terwijl inwendig het stoom uit je oren komt.  Voorbeelden van passief agressief gedrag zijn: opmerkingen maken met dubbele bodem, cynisch zijn, niets zeggen of negeren, klagen, uitstellen / traag reageren, mopperen, tegen anderen (leidinggevenden) aanschoppen. Je geeft op die manier een ander een schuldgevoel voor hetgeen jou "aangedaan" is. 

Vaak speelt de angst voor wat een ander van je vindt een rol. Je vult zelf al in hoe de ander over je denkt en dat is meestal niet positief. Je denkt dat de ander jou egoïstisch vindt, jouw mening niet belangrijk vindt, je niet capabel vindt etc...  En daarom ga je de confrontatie niet aan en ga je de situatie of de persoon uit de weg. Terwijl dat niet reëel is. Je eigen angsten en gedachten gaan met je aan de haal en de gevolgen zijn voor alle partijen frustrerend. 

Vanuit onze calvinistische achtergrond hebben veel vrouwen niet geleerd hun behoeftes op de eerste plaats te zetten want dat vinden we maar egoïstisch. Dat maakt dat we het moeilijk vinden om onszelf uit te spreken. Maar als jij niet duidelijk bent in wat je vindt, kan een ander dat niet ruiken.

Passief agressief gedrag is verhulde boosheid en een vorm van manipulatie. Het is een manier om zelf geen verantwoordelijkheid te nemen maar "de schuld" bij een ander te leggen.

Daarom is het belangrijk de moed te hebben om vanuit jezelf te praten. Wat vind je, wat voel je, waar heb je het moeilijk mee, wat zou je graag willen. Ook als dat betekent dat je iemand anders moet teleurstellen. Dat brengt je uiteindelijk verder en maakt je vrij.

Dat is echte verbinding. Heb jij de moed om dit leerproces aan te gaan?  Je bent welkom in mijn praktijk.  Meer weten? https://www.gerdacoacht.nl/