Mijn baas wilde een gesprek met mij. Hypernerveus ging ik zijn kantoor in, mezelf afvragend wat ik niet goed gedaan had. Tot mijn verbazing werd mij een promotie aangeboden….

18-09-2018

Herken je dit? Je bent veel bezig met wat fout kan gaan en welke gevaren op de loer kunnen liggen. Je bent bedacht op alle risico's en valkuilen. Je bent geneigd te twijfelen aan je eigen kunnen en aan de oprechtheid van de ander. Je twijfelt of de ander het wel goed met je voor heeft, vooral als het een leidinggevende betreft, en je bent gericht op mogelijke dubbele boodschappen / agenda's.  Door je angst voor wat er mis kan gaan zoek je veel bevestiging bij de mensen om je heen.

Schuld

Je bent bang de "schuld" te krijgen van dingen die niet goed gaan en dat je niet aan de verwachtingen kunt voldoen.  Ergens in jou zit een kritisch stemmetje die altijd waarschuwt voor wat er mis kan gaan.  Hierdoor ben je steeds op je hoede en ontneem je jezel een heleboel kansen en levensvreugde. 

Want stel dat ik het niet goed doe? Stel dat ik afgewezen wordt?

De mening van een ander

Je hebt het nodig gerust gesteld te worden en kunt bij stress situaties meer waarde hechten aan de mening van iemand anders dan dat je op je eigen oordeel en gevoel af durft te gaan. Omdat je overal op voorbereid wilt zijn, ben je enorm perfectionistisch. Soms wordt de onrust je teveel. Je raakt het overzicht kwijt en verliest jezelf in doemscenario's.  

Wat kun je doen om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen?

- Sta stil bij de vraag hoe vaak per dag je hebt gedacht aan een slechte afloop en doemscenario's 

- Durf je angst toe te laten en te voelen waar je nu werkelijk bang voor bent.  Wat kan er in het allerergste geval nu echt gebeuren? En dan? En dan? En dan....?

- Wanneer onzekerheid ontstaat door gebrek aan informatie, vraag dan wat je weten wilt om zo beter te kunnen functioneren

-  Besef dat je jezelf in een ondergeschikte positie plaatst (een hulpeloze positie, een slachtofferpositie...)  Dat je jezelf hiermee uitschakelt en, hoogstwaarschijnlijk,  een ander geheel ten onrechte op een voetstuk plaatst.  Wat maakt dat jij denkt dat die ander het wel beter zal weten?  Welke ONterechte verwachtingen leg je bij die ander neer? Hoe leg jij hiermee jouw kracht en invloed buiten jezelf?  

- Vergeet niet dat we allemaal geboren zijn met onze eigen talenten, dat we allemaal putten uit dezelfde BRON en allemaal evenveel bestaansrecht hebben.  

Het is ons vroeger helaas niet op school geleerd hoe we het beste met onze angsten en twijfels om kunnen gaan. Denk eens terug aan heel je leven en bedenk wat een hoop ellende je gespaard zou zijn gebleven wanneer jij een handleiding zou hebben gehad hoe je het beste met angsten en twijfels om had kunnen gaan. Als angst de motor is die je drijft, dan weerhoudt dat je om voluit te genieten van je succes of meer uit het leven te halen. 

Wanneer dit lastig voor je is, dan kunnen we in een coachtraject onderzoeken waar die kritische, waarschuwende en begrenzende stem vandaan komt en wat voor jou helpend is om hier mee om te gaan, zodat je stappen kunt gaan zetten die jou tot je recht laten komen.  

Meer weten?  Neem contact op voor de gratis kennismakingssessie, mail: gerdacoacht@gmail.com

Home