Ik houd van perfectionisten

09-07-2019

Ik houd van perfectionisten, hoewel ze af en toe gek van zichzelf worden omdat ze niet kunnen ophouden met piekeren,  niet tot rust kunnen komen en de controle niet los kunnen laten.

Ze willen absoluut het beste voor alles en iedereen en daarom kunnen ze het niet nalaten om ergens iets van te zeggen als het niet goed gaat.

Ze halen zich hiermee de ergernis van anderen op de hals. In het hals-gebied gaat het ook letterlijk vaak vastzitten bij perfectionisten.  Omdat ze op de barricades gaan voor rechtvaardigheid hebben ze het moeilijk en raken ze vaak verzeild in een conflict.

Perfectionisten zijn in wezen lieve mensen, betrouwbaar, leergierig, met een goed hart, altijd bereid om zich te verbeteren.

Ik help ze graag milder te zijn, in de eerste plaats voor zichzelf. Ik gun ze meer (zelf)liefde. Ik praat graag met ze over wat ze nu zo dwars zit, en hoe ze hier op de juiste manier woorden aan kunnen geven en mee om kunnen gaan.

Ik leer ze hun boosheid te uiten, ze hoeven zich niet altijd in te houden! Opkomen voor zich zichzelf is voor veel perfectionisten moeilijk, omdat ze graag netjes willen blijven en een ander niet voor het hoofd willen stoten.  Ze willen ook niet lastig zijn, en blijven steeds correct. Maar die boosheid stapelt zich wel op, en dan komt er een moment dat het er toch een keer uitbarst. 

Ik probeer te ontdekken waarom een perfectionist het allemaal zo goed moet doen van zichzelf.  Waarom het nooit goed genoeg is, waarom zij zelf nooit goed genoeg zijn...  Dat is zo jammer, ik gun ze zoveel meer mildheid, liefde en respect voor zichzelf. 

Ik help ze hun oordelen over zichzelf (en anderen )stukje bij beetje los te laten. Ik leer ze dat ze mogen gaan inzien dat er meer waarheden zijn, dat ze het zichzelf en anderen vaak onnodig moeilijk maken, ook al kunnen ze zich dat soms moeilijk voorstellen.

Ze voelen zich zo verantwoordelijk en ik help ze graag om te laten zien dat ze niet overal verantwoordelijk voor zijn.

Ze mogen meer lachen, meer plezier maken. Loslaten en vrij zijn. Buiten de lijntjes kleuren en maling hebben aan wat een ander daar van vindt. 

We zijn allemaal perfect zoals we zijn. En we hebben allemaal onze gebreken, zelfs de meest perfectionistische mens. Weet jij van jezelf dat je hoge normen en waarden hebt, dat je het moeilijk vindt de controle te verliezen, dat je niet tot rust kunt komen en doodmoe bent van het piekeren?

Overweeg dan eens een coachtraject. Omdat jij het waard bent en de wereld zoveel te brengen hebt. terug