Burn-out voor beginners

06-10-2022

Mensen met stress- of burn-out klachten herkennen meestal wel 1 of meerdere van onderstaande uitspraken:

 • Mensen zullen me afkeuren als ik boos ben / Ik heb hierdoor afgeleerd om voor mezelf op te komen
 • Ik ben egoïstisch als ik mijzelf op de eerste plaats zet / Ik cijfer me vaak weg voor anderen
 • Ik moet presteren om van waarde te zijn / Ik heb geen tijd om tot rust te komen en plezier te maken
 • Ik moet alles goed doen en er mag niets op mij aan te merken zijn / Ik heb last van perfectionisme en faalangst
 • Ik moet sterk zijn, ook al heb ik verdriet / Ik heb geleerd om alles alleen te doen
 • Ik laat niet zien dat ik bang ben, want dan vinden ze me een aansteller / Het lukt me niet meer om mijn angst te onderdrukken en ik heb veel spanningen

Als je in een burn-out zit, word je gedwongen om rust te nemen, want het gaat gewoon niet meer.  Moeilijk, als je een of meerdere overtuigingen herkent die hier boven genoemd staan.  Waarschijnlijk vraag je je vooral af wanneer je weer beter zult zijn en weer aan het werk kunt gaan. Je schaamt je er wellicht voor dat het je niet lukt om het leven en je werkzaamheden op te pakken en hebt een oordeel over jezelf. 

Logisch dat je deze burn out niet wilt. Toch zit je jezelf alleen maar in de weg door er steeds van te balen en jezelf af te keuren.  Het is nodig om jezelf opnieuw uit te vinden. Wat is belangrijk voor je, waar loop je op leeg, wat heb je nodig, wat wil je graag?

Daarnaast is het nodig om te erkennen dat ieder mens, ook jij, behoefte heeft aan respons, aandacht en bevestiging van je gevoelens.   Het zijn meestal de sterke mensen die een burn out krijgen, mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel.  Waarschijnlijk heb je je gevoelens en behoeften grotendeels weggedrukt, waardoor je lichaam aan de noodrem heeft getrokken.

Het kost tijd en bewustwording om nieuwe regels in te voeren die jouw dienen, en die staan haaks op dat wat je altijd gedaan hebt. Dus:

 • Je mag gaan voelen en (h)erkennen dat je boos bent en je mag hier iets mee gaan doen. Kennelijk is er een grens overschreden, of is er geen rekening gehouden met wat jij graag wilt.
 • Je mag kiezen voor jezelf en je hoeft een ander niet steeds voor te laten gaan, jij bent namelijk de enige die verantwoording kan nemen voor jouw geluk, wacht niet tot een ander het gaat doen.
 • Je bent helemaal oké zoals je bent, je hoeft je bestaansrecht niet te verdienen.
 • Je mag aandacht geven aan je angsten, waar ben je precies bang voor? Wie of wat kan je helpen? Wat heb je nodig? 
 • Je mag uiting geven aan je verdriet en je mag vragen om steun, want dat hebben we allemaal nodig.

Boven alles: heb jezelf lief, want dan pas kan je er zijn voor een ander.

Meer weten? Klik dan hier