Je best doen om de vrede te bewaren

09-05-2022

In mijn coaching maak ik graag gebruik van het enneagram.  Het enneagram gaat uit van grofweg 9 persoonlijkheidstypes, met de daarbij horende kwaliteiten, maar ook valkuilen. De omschrijvingen zijn treffend en geven veel inzicht. 

Deze keer behandel ik type 9 van het #enneagram, de #bemiddelaar, ook wel #vredestichter genoemd.

De vredestichter wil boven alles dat de sfeer goed is. Dat mensen rekening houden met elkaar.  Dat er geen ruzie is, dat het gezellig is, dat mensen wat over hebben voor elkaar, ook al moeten zij daar zelf een stapje voor terugdoen.  De vredestichter heeft oog voor iedereen, en stelt anderen op hun gemak. Ze vinden het dan ook  moeilijk om beslissingen te nemen, want ze willen niemand voor het hoofd stoten. Dat maakt het moeilijk voor ze om hun eigen weg te gaan. 

Zelf wachten ze op  'toestemming'  om zichzelf op de eerste plaats te mogen zetten. Dat doen zij niet zo gemakkelijk uit zichzelf, dat vinden ze al snel egoistisch.  De vredestichter zal nooit iemand opzettelijk voor het hoofd stoten, past zich meestal aan en kan er slecht tegen als anderen vooral aan zichzelf denken.  De vredestichter heeft veel geduld, maar als iemand te vaak en te veel misbruik heeft gemaakt van zijn/haar goedheid, dan zal de vredestichter in woede uitbarsten.  Berg je dan maar....  De omstanders zijn dan verbaasd, zij begrijpen niet wat er ineens aan de hand is. 

Om te voorkomen dat mensen boos worden op HEN, willen ze veel doen.  Leveren ze ook veel in van zichzelf. 

Ze begrijpen alles en iedereen, kunnen zich goed verplaatsen in anderen, hebben aan een half woord genoeg, zien snel hoe de vlag erbij hangt bij iemand.  En willen vooral: liefde, vriendschap, verbinding.  Bezig zijn met hoe anderen zich voelen kost veel energie, en daarom hebben ze ook veel tijd nodig voor zichzelf om weer op te laden. 

Als je het goed wilt doen voor de ander, loop je het risico jezelf achter te stellen. Vredestichters komen er pas veel later achter dat ze een ander bijna altijd voor laten gaan en zichzelf vergeten. Hierdoor blijven ze met lege handen achter. Dat voelt dan eenzaam en geeft verdriet.  Deze vredestichter,  die oog heeft voor iedereen,  vindt het moeilijk te verkroppen dat 'niemand'   oog en oor heeft voor hem/haar.

De vredestichter wil ook problemen in zijn/haar omgeving oplossen.  Voelt zich verantwoordelijk voor de sfeer.  Als de vredestichter niet uitkijkt, krijgt hij/zij nog de schuld ook, want wanneer doe je het goed voor iedereen?  De vredestichter mag leren om de verantwoordelijkheid te laten bij degene waar het thuishoort. Het ongemak van het gedrag van anderen te leren verdragen en het niet van een ander over te nemen. 

Doordat de vredestichter meer met de ander bezig is dan met zichzelf, komen ze niet altijd tot bloei in hun leven. Omdat ze niet weten hoe ze voor zichzelf in actie moeten komen,  verdoen ze hun tijd bijvoorbeeld met winkelen, tv kijken, teveel eten, drinken, of onbelangrijke dingen doen.  Ze komen pas in actie als het echt niet meer anders kan.  Dikwijls ontstaat er op een gegeven moment een gevoel van onvrede.  Dan zegt de vredestichter:  Ik heb veel meer in mijn mars, maar het komt er niet uit.  Ik weet niet hoe.  

Deze vredestichter is niet gewend om dat wat zij/hij wil, belangrijk te maken.  Want zichzelf op 1 zetten, dat kan ruzie veroorzaken in de omgeving en dat wil de vredestichter koste wat kost voorkomen.  

Wat de vredestichter over het hoofd ziet, is dat niet iedereen zo is als hij(zij).   En dat anderen niet kunnen ruiken wat de vredestichter graag zou willen. ..  Dat is moeilijk te begrijpen voor de vredestichter, die zelf altijd ziet wat anderen nodig hebben. 

De vredestichter weet meestal beter wat hij NIET wil, dan wat wel.  Dat is de eerste opdracht, te ontdekken waar het hart naar uitgaat, wat de dromen en doelen zijn van de vredestichter. Daar is support en hulp bij nodig, zodat de Vredestichter gestimuleerd wordt om echt te gaan voor zichzelf en zo meer plezier, geluk en voldoening in het leven te hebben.  Dat betekent niet dat de Vredestichter geen oog meer heeft voor de ander, maar wel dat de vredestichter eindelijk oog heeft voor zichzelf.   

Boodschap voor de vredestichter:  "Het is niet egoistisch om jezelf tot prioriteit te maken.  Jij bent in de eerste plaats verantwoordelijk voor jezelf. Een ander gaat dat niet voor jou regelen. Het is belangrijk te onderzoeken waar jij gelukkig van wordt en steun te zoeken om dat te verwezenlijken.  Soms moet je hiervoor tegen de stroom ingaan.  Alle kracht die je weggeeft aan anderen, mag je inzetten voor jezelf".   Hulp bij nodig?  Je bent welkom!!   Klik hier voor meer informatie.