Heldere communicatie


Bij misverstanden is iedereen geneigd te denken dat de ander niet duidelijk was. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar: wie duidelijkheid wil, moet zelf beginnen duidelijk te zijn. Heldere communicatie begint met zelf helder communiceren. Dat is moeilijk. Mensen zijn soms onduidelijk uit schaamte of angst, maar ook vaak uit gewoonte. Mensen vinden het soms lastig om duidelijk te zeggen wat ze precies willen.

Mopperen helpt niet

Bij irritaties en ergernissen kan er veel gemopperd of zelfs geruzied worden. Het kan ook gebeuren dat je uit je slof schiet en onredelijk wordt. Door dit alles wordt de sfeer negatief. Het gaat alleen nog maar over wat men niet wil en wat men fout vindt aan de situatie of wat er niet deugt aan een persoon. Vaak gaat het dan van kwaad tot erger.

Wat wel?

Draai het om. Bedenk wat wel wenselijk is en ga het daar over hebben. Wat wil je wel? En hoe kan je dat bereiken? Wat heb je daar voor nodig? Waar willen we met z'n allen naar toe en waar gaan we ons voor inzetten?

Vaag taalgebruik

Stel: je zit in een vergadering. "We zouden nu wel eens willen weten, meneer de voorzitter .. " betekent doorgaans: IK wil weten. "

"Er is een kopje gebroken" betekent meestal: "IK heb een kopje gebroken, het spijt me".

"Het is hier benauwd, dus ik gooi even het raam open" is goed geformuleerd als het buiten dertig graden is. Maar als de ander de kamer blauw heeft gerookt, kun je dat beter rechtstreeks zeggen.

Ook het woordje "je" dient om de eigen verantwoordelijkheid voor een daad, mening of gevoel te ontlopen, als het " Ik " betekent.

"Je reageert dan niet direct en voor je het weet ben je een heel stuk verder" zei iemand die doorgereden is na een aanrijding... "Ja, je schaamt je dan wel...

WIE je? IK!!

"Iedereen hier geeft je ongelijk" houdt in ieder geval in: "IK geef je ongelijk".

Praat liever niet voor anderen, praat voor jezelf.

Zeg "ik" als het "ik" is!

Afzwakkingen

"Dat valt me een beetje koud op het lijf" is: "IK schrik hier ontzettend van".

" Dat vind ik weinig elegant" is "Als je zo lomp doet, wil ik niet met je praten".

"Dit heeft eigenlijk een beetje haast" is " Dit heeft absolute voorrang".

Voorbeelden te over van momenten waarop mensen uitspraken afzwakken. Vaak omdat mensen niet te hard over willen komen. Het effect is dat men onduidelijk overkomt, of helemaal niet!

Zeg zonder afzwakkingen wat je bedoelt of wilt

Vind je dat een verstandig plan? = Ik vind je plan onverstandig

Hadden we niet afgesproken dat er bij vergaderingen niet gerookt zou worden? = Ik wil niet dat er gerookt wordt tijdens vergaderingen, ik heb er last van.

Wacht in vergaderingen niet af tot iemand aanvoelt wat je wilt zeggen, behartig je zaken zelf.

Wacht niet tot anderen je redden, dat loopt zelden goed af. De kans dat ze je op een verkeerde manier redden is groot, of dat de verkeerde mensen zich ermee bemoeien.

Vuistregels effectief communiceren

  • Spreek in de "ik" vorm
  • Doe wat je zegt en zeg wat je doet
  • Zeg wat je wilt en wat je niet wilt
  • Wees respectvol en moedig
  • Maak contact, kijk elkaar aan
  • Maak je verstaanbaar, praat duidelijk
  • Luister goed, wat hoor je?
  • Communiceer op de inhoud
  • Communicatie is naar buiten laten zien wat van binnen leeft.

Ken je eigen aannames en onzekerheden

Iedereen kijkt door zijn eigen bril naar de wereld en heeft bepaalde aannames en onzekerheden. Bijvoorbeeld: als je onzeker bent of je wel genoeg weet en genoeg kunt, denk je al snel tussen de regels door te horen dan mensen dat inderdaad zo vinden. Hierdoor kan het zijn dat je opmerkingen van een ander persoonlijk opvat. Je reageert dan vanuit je eigen onzekerheid. Dit kan tot miscommunicatie leiden.

De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt, onafhankelijk van je bedoeling

Neem zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen communicatie. Als iemand jou niet begrijpt zoals je bedoelt hebt, is het aan jou om een manier te vinden om de ander wel duidelijk te maken wat jij bedoelt. Als je je verplaatst in de ander en hem/haar een paar vragen stelt, is de kans groot dat hij/ zij beter naar jou luistert. Als de ander zich begrepen voelt, zal hij zich makkelijker openstellen. Wanneer je meteen een oordeel hebt over de manier waarop de ander in de wereld staat en verder geen vragen meer stelt, is de communicatie (en de verstandhouding met de ander) gedoemd te mislukken.

Tot slot..

Dit zijn mijn gratis tips over heldere communicatie. Als je ze toepast, weet ik zeker dat het je veel op zal leveren. Communicatie heeft alles te maken met jou. Wie ben jij, wat doe jij, wat wil jij, wat staat jou in de weg, wat heb jij nodig?

Ik help mensen die gehinderd worden door onzekerheid of angst. Met mijn coachtrajecten wil ik bereiken dat ze met vertrouwen in het werk en in het leven staan en ze meer in balans zijn. Dat ze in staat zijn duidelijk te communiceren over wat ze nodig hebben. Hierdoor ervaren ze meer geluk en rust en komen ze beter tot hun recht.

Wil jij dat ook?

Neem dan contact op met mij voor verdere info over een coachtraject.

Email: gerdacoacht@gmail.com