Als werkdruk, of problemen in de privé-sfeer, steeds blijven aanhouden, dan begint je lichaam steeds steviger signalen af te geven. Deze zijn bedoeld om je er op attent te maken dat je iets moet veranderen en het rustiger aan moet doen. Je krijgt bijvoorbeeld hoofdpijn, voelt je nerveus of angstig, hebt pijn in je rug of schouders en je bent...

Je bent een echte teamplayer en om eerlijk te zijn maak je je best vaak zorgen over hoe anderen jou beoordelen. Je weet dat je iemand bent waar je op kunt rekenen en je zet je meer dan goed in. En toch is er af en toe die angst en onzekerheid die met je op de loop gaat. Die...

Het Enneagram geeft haarfijn weer hoe personen reageren bij dreigende onenigheid en het aangeven van grenzen. Dat komt omdat het Enneagram uitgaat van ieders drijfveren. Hoe reageert ieder type als afspraken niet nagekomen worden?

Mona is erg gevoelig voor de gevoelens van anderen. Ze heeft veel interesse in de mensen om haar heen. Nog voor mensen het zelf in de gaten hebben, ziet zij al wat ze nodig hebben, ook al ziet zij iemand voor het eerst. Ze ziet hun pijn en verdriet en soms is dat ook lastig voor haar. Want ze wil...

Vandaag trapte ik weer in een oude valkuil. Mijzelf vergelijken met anderen die het beter voor elkaar lijken te hebben dan ik. Wat kun je je dan slecht voelen... Op mijn coach-opleiding noemden we dat "de ik - min " positie. Of te wel... ik ben minder dan jij, jij bent meer dan ik.

Sociale leidinggevenden met oog voor ieders kwaliteiten en belangen zijn fijne leiders. Ze luisteren goed en kunnen anderen het gevoel geven geaccepteerd te zijn. Hun valkuil is dat ze bij beslissingen alle gezichtspunten mee willen nemen, conflict willen vermijden en geen fouten willen maken. Als je dan te maken krijgt met tegengestelde belangen...