Veel mensen hebben het wel eens meegemaakt... die ene collega waar je steeds tegen aanloopt en die je het werkplezier soms aardig kan ontnemen. Wat gebeurt er toch steeds waardoor je dit hebt met die persoon? Laten we een praktijkvoorbeeld nemen. Pieter heeft een collega waarmee hij steeds in conflict raakt. Deze collega bemoeit zich keer op keer...

Als je te maken hebt met lastige situaties op je werk, dan kan het verleidelijk zijn het gesprek hierover steeds voor je uit te schuiven. Stress ontstaat omdat mensen niet weten hoe ze dit op een goede manier aan moeten pakken, en die lastige situatie dus niet verandert of steeds erger wordt. Durf jij je nek uit te steken...

Je leven kan lichter en gemakkelijker als je meer gebruik durft te maken van je talenten en vaardigheden. Voorkom dat je in een toestand raakt waarin je onverschillig en uitgeput raakt. Welk verhaal vertel jij jezelf waardoor je angstig blijft zitten waar je zit? Ken jij je talenten en vaardigheden? Door jou de juiste vragen te stellen kan ik...

Vroeger keek ik altijd een beetje op tegen mensen die een sterke mening hadden en hier ook altijd luid en duidelijk mee naar buiten kwamen. Het lijken sterke personen te zijn waar veel mensen zich bij aan willen sluiten of achter willen verschuilen.

Je reageert op een bepaalde manier op een collega, en achteraf ben je daar niet tevreden over. Je blijft zitten met een vervelend gevoel. Wat gebeurt er? We nemen vaak onbewust een rol aan. Bijvoorbeeld de rol van "de Redder" die ongevraagd hulp geeft. Die het wel even overneemt, zich ermee bemoeit en daarmee de verantwoordelijkheid van de ander...