Coaching bedrijven en organisaties

Coaching effectief voor managers, medewerkers en organisatie

Ieder mens heeft z'n kwaliteiten maar ook z'n ontwikkelpunten. Soms komt er zoveel op je af, dat je er niet helemaal uitkomt. Je werkt hard om dingen te veranderen, maar je hebt je struikelblokken.

Coaching wordt hoe langer hoe meer ingezet in bedrijven omdat deze persoonlijke één op één begeleiding als zeer prettig ervaren wordt en vaak in relatief korte tijd goede resultaten oplevert voor de persoon in kwestie en voor het bedrijf / de organisatie. Daarom is het interessant te overwegen om opleidingsbudget in te zetten voor coaching. 

 

Coaching managers en medewerkers

Individuele coaching en begeleiding is geschikt voor managers en medewerkers die:

  • Beter in hun vel willen zitten en in balans willen komen
  • Vanuit een helikopterview naar zichzelf willen kijken en hiervan willen leren
  • Hun manier van samenwerken en /of leidinggeven onder de loep willen nemen
  • Wilen werken aan bepaalde onzekerheden / valkuilen en meer daadkracht willen ontwikkelen
  • Willen ontdekken waar ze prioriteit aan willen geven
  • Zich persoonlijk en professioneel willen ontwikkelen
  • Behoefte hebben aan een klankbord

Coaching medewerkers 

Daarnaast is coaching ook effectief in de preventie van het ziekteverzuim. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Medewerkers die niet goed in hun vel zitten en hierdoor onderpresteren;
  • Hoog ziekteverzuim;
  • Hoge werkdruk waardoor er niet altijd voldoende tijd en aandacht is voor uw medewerkers?

Overweeg om uw medewerker een coachtraject aan te bieden.  Een coachtraject leert mensen hun valkuilen te herkennen en te hanteren, evenals hun kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen waardoor mensen positiever in het leven komen te staan en weer met plezier naar het werk gaan.  Voorkomen van ziekteverzuim is beter dan het genezen ervan! Veel bedrijven zien dergelijke trajecten nog als een kostenpost. De praktijk laat echter nagenoeg altijd zien dat de kosten meer dan terug verdiend worden!  

Klikt u hier voor mijn aanbod.